Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Stopy metali nieżelaznych
Learning outcome:
Student potrafi dobrać odpowiedni materiał osnowy, dodatki stopowe oraz rodzaj przeróbki plastycznej jak i obróbki cieplnej do przedstawionych wymagań.
Connections with FLO:
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych