Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
.
Learning outcome:
Omawiać przykłady poważnych awarii przemysłowych oraz definiować ważniejsze pojęcia dotyczące zagrożeń chemicznych, pożarowych i wybuchowych o różnej skali.
Connections with FLO:
  • CHB1A_W09
    ma podstawową wiedzę w zakresie znajomości zasad zrównoważonego rozwoju, krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych; identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.