Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
aaa
Learning outcome:
zna i rozumie budowę i zasady doboru narzędzi wiercących
Connections with FLO:
  • GGO1A_W03
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej dotyczącej wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i otworowej eksploatacji złóż