Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
.
Learning outcome:
różnice między grupą a zespołem, oraz identyfikuje poszczególne role konstruktywne członków zespołu
Connections with FLO:
  • CHB1A_W10
    Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.