Module learning outcome data:
Code:
M_U009
Category:
Skills
Module:
Chemical methods of beneficiation
Learning outcome:
Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz
Connections with FLO:
  • IGR1A_U04
    Potrafi interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, społeczne zachodzące w obszarze dotyczącym pozyskiwania surowców i wskazać ich przyczyny oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny zasad funkcjonowania istniejących rozwiązań.