Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Przetwórstwo polimerów
Learning outcome:
zna zasady ochrony środowiska naturalnego związane z wytwarzaniem i formowaniem materiałów polimerowych
Connections with FLO:
  • IMT2A_W05
    Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym form rozwoju indywidualnej przedśiębiorczości, a także zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem jakością oraz zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów