Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Przetwórstwo polimerów
Learning outcome:
potrafi zaprojektować parametry dla danego procesu przetwórczego w odniesieniu do danego materiału polimerowego
Connections with FLO:
 • IMT2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IMT2A_U04
  Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego
 • IMT2A_U05
  Potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i angielskim na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników
 • IMT2A_U02
  Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych