Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Przetwórstwo polimerów
Learning outcome:
umie pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania oraz powierzone urządzenia
Connections with FLO:
  • IMT2A_K02
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
  • IMT2A_K01
    Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz potrafi w sposób zrozumiały przekazywać informacje i krytyczne opinie dotyczące inżynierii materiałowej