Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Chemistry and physics of building materials
Learning outcome:
Student umie samodzielnie i w grupie wykonać powierzone zadania w zakresie materiałoznawstwa materiałów budowlanych.
Connections with FLO:
  • TCH1A_U06
    potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
  • TCH1A_U07
    potrafi pracować samodzielnie i w zespole
  • TCH2A_U07
    Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole