Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Biometrics in forensics
Learning outcome:
Student zna wybrane metody wyboru cech opisujących dane biometryczne
Connections with FLO:
  • ChK2A_W03
    zna matematyczne podstawy procedur identyfikacji osób na podstawie cech biometrycznych, wybrane techniki biometryczne stosowane w kryminalistyce