Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Wykonywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Connections with FLO:
  • CHB1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe