Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Umiejętności praktyczne związane z uczestniczeniem w ćwiczeniach laboratoryjnych
Connections with FLO:
  • CHB1A_U06
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich