Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Russian B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
Learning outcome:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, komunikaty i polecenia w środowisku pracy. Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
Connections with FLO:
 • GFI2A_U01
  The graduate can acquire, from literature and electronic sources, advanced knowledge in the field of natural sciences and extensive specialist knowledge in the field of general and applied geophysics
 • GFI2A_U16
  The graduate has the ability to fluently use a foreign language to communicate and read and understand advanced texts in the field of natural sciences
 • GFI2A_U17
  The graduate has the ability to create detailed studies of geophysical research and short scientific publications in Polish and foreign language
 • GFI2A_U18
  The graduate can in a clear and logical way consistently present an oral presentation of the method of solving the task in the field of geophysics in Polish and foreign language using various means for verbal communication
 • EZE2A_U09
  The graduate is able to deliver oral presentations in Polish and in a foreign language concerning the research results, technical analyzes, projects and reports in the field of ecological and renewable energy sources
 • EZE2A_U11
  The graduate is able to communicate effectively in a foreign language (level B2 + ), is aquatinted with appropriate terminology in a foreign language and is able to read and demonstrate comprehension of technical texts in the field of renewable and ecological energy sources
 • EOZ2A_U09
  He is able to plan self-learning using various forms of information acquisition, including specialist publications (also in a foreign language) and conduct self-education by making critical analysis of the information obtained.
 • MNB2A_U02
  posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • INS2A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FMD2A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FTC2A_U02
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi w języku angielskim przygotować opracowanie zagadnień wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • INC2A_U03
  potrafi korzystać z prasy fachowej (także w języku angielskim), przygotować prezentacje ilustrującą problemy techniczne z zakresu inżynierii ciepła oraz przygotować do druku artykuł prezentujący wyniki własnych analiz
 • MET2A_U02
  potrafi komunikowac się na tematy specjalistyczne z zkresu metalurgii i inżynierii materiałowej ze zróznicowanymi kręgami odbiorców; posługiwać się jeżykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IMN2A_U03
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IPJ2A_U07
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • RCM2A_U04
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • GES2A_U01
  can obtain information from literature, databases and other sources while maintaining authors copyright, industrial and related rights, integrate and interpret the obtained information and make their critical assessment, as well as draw conclusions and formulate and justify opinions
 • GES2A_U11
  is able to use a foreign language in the field of geological sciences in accordance with the B2+ level requirements of the Common European Framework of Reference for Languages
 • GES2A_U12
  can use a foreign language to communicate in professional matters, read professional literature in the area of applied geology, and prepare and present a research task
 • GFI2A_U15
  The graduate uses a foreign language at the B2+ level
 • GFI2A_U19
  The graduate can teach and educate himself and inspire others with his actions
 • GFI2A_U20
  The graduate can interact with other people as part of team work and take a leading role in the team
 • GFI2A_K01
  The graduate is ready to constantly update knowledge in the field of geophysics, earth sciences and mathematical-natural sciences and understands the need to broaden and deepen his knowledge
 • GTR2A_U10
  Ma zaawansowane umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem terminologii turystycznej oraz geoturystycznej
 • GTR2A_U16
  Rozumie potrzebę samokształcenia
 • IOS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz dokonywac ich krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IOS2A_U10
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IOS2A_U11
  potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru inżynierii i ochrony środowiska, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru
 • GIN2A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IMS2A_U04
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i specjalistyczną terminologią w języku angielskim, a także korzystać z angielskojęzycznej literatury fachowej
 • IGR2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z inżynierią górniczą i wykorzystać go do samokształcenia z wykorzystaniem odpowiedniej literatury a także w celu propagowania swoich osiągnięć naukowych poprzez odpowiednie kanały komunikacyjne.
 • MTN2A_U11
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • AiR2A_U03
  komunikować się na tematy specjalistyczne z obszaru automatyki i robotyki ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z obszaru automatyki i robotyki