Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
.
Learning outcome:
Student potrafi uzasadnić wagę problemu związanego z procesami korozyjnymi
Connections with FLO:
  • CHB1A_K06
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozumie potrzebe promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działaności w zawodzie inżyniera