Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
.
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w grupie w celu zrealizowania zadania
Connections with FLO:
  • CHB1A_K01
    ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań; ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról