Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Języki programowania sterowników przemysłowych
Learning outcome:
Umie korzystać z bibliotecznych funkcji i bloków funkcyjnych oraz tworzyć nowe uwzględniając budowę ich interfejsów
Connections with FLO:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.