Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Języki programowania sterowników przemysłowych
Learning outcome:
Umie pokazać granicę między alternatywnymi rozwiązaniami z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i funkcjonalnych.
Connections with FLO:
  • AIR1A_K01
    Posiada świadomość wpływu techniki na środowisko i społeczeństwo i jest gotów do sterowania rozwoju w sposób zrównoważony. Jest gotów do godnego reprezentowania zawodu i jego tradycji. Jest świadomy odpowiedzialności swej pracy i jej wpływu na innych ludzi. Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ma świadomość pozytywnego wpływu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych na środowisko, otoczenie i społeczeństwo.