Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Praktyka
Learning outcome:
Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów
Connections with FLO:
 • NKT1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • NKT1A_K02
  Ma świadomość roli społecznej oraz zawodowej absolwenta uczelni technicznej i ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz poszanowania różnorodności kultur. Ma także świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • NKT1A_K03
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • NKT1A_K04
  Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych