Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Projekt inżynierski
Learning outcome:
Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym
Connections with FLO:
  • NKT1A_K03
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych