Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Psychology of personality and psychopathology
Learning outcome:
- ma wiedzę na temat podstawowych cech osobowości oraz zaburzeń psychicznych
Connections with FLO:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne