Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
.
Learning outcome:
Studenci uczą się jak istotny jest wybór odpowiedniej techniki analitycznej w kontekście ochrony środowiska, a także jaki wpływ na środowisko ma odpowiednie planowanie całych procedur analitycznych.
Connections with FLO:
  • CHB1A_K06
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozumie potrzebe promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działaności w zawodzie inżyniera