Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sieci transmisji danych
Learning outcome:
Potrafi określić i scharakteryzować typowe potrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP
Connections with FLO:
  • NKT1A_U04
    Potrafi planować i przeprowadzać testy, eksperymenty i badania z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki, w szczególności związane z analizą kryminlistyczną oraz analizą bezpieczeństwa, oparte na obliczeniach, symulacjach komputerowych i pomiarach.