Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL.
Connections with FLO:
  • NKT1A_W05
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;