Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych.
Connections with FLO:
  • NKT1A_U05
    Potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania prostych programów komputerowych