Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Bazy danych
Learning outcome:
Student ma świadomość ciągłego rozwoju systemów bazodanowych oraz możliwości ich wykorzystania w kryminalistyce.
Connections with FLO:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;