Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Inżynieria zarządzania
Learning outcome:
zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi
Connections with FLO:
  • IMM1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową