Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Inżynieria zarządzania
Learning outcome:
posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi
Connections with FLO:
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań