Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Algorithms and data structures
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe założenia programowania obiektowego i rozdziału silnik aplikacji - interfejs.
Connections with FLO:
  • NKT1A_W05
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;