Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Algorithms and data structures
Learning outcome:
Student potrafi dobierać metody i narzędzia dostępne online do postawionych problemów programowania obiektowego i obsługi złożonych danych.
Connections with FLO:
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • NKT1A_U07
    Potrafi projektować systemy wbudowane oraz aplikacje komputerowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, wspierajacych proces wnioskowania w kryminalistyce, przy wykorzystaniu właściwych metod, technik i narzędzi,