Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Learning outcome:
Zna metody modelowania maszyn przepływowych
Connections with FLO:
 • MBM1A_W02
  ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W16
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM2A_W01
  ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
 • MBM1A_W08
  ma elementarną wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania