Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Learning outcome:
Wie jak hałas wpływa na człowieka i zna metody minimalizacji hałasu aerodynamicznego w maszynach przepływowych
Connections with FLO:
  • MBM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM2A_W01
    ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych