Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Learning outcome:
Umie zbudować model maszyny przepływowej
Connections with FLO:
 • MBM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • MBM1A_U07
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
 • MBM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • MBM1A_U02
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych