Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Rozumie znaczenie społeczne prawno-autorskiej ochrony własności i jest gotów stosować się do jej zasad
Connections with FLO:
  • RTZ1A_K02
    Jest świadomy znaczenia rewitalizacji i ochrony środowiska i dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • IKS1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.
  • IKS1A_K04
    Ma świadomość znaczenia działań naukowo-badawczych własnej uczelni w kształtowaniu środowiska i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów; dba o dorobek i tradycje zawodowe w środowisku społecznym.