Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Environmental risk modeling in energetics
Learning outcome:
Student ma świadomość etycznego traktowania przyrody oraz skutków nadmiernej eksploatacji zasobów Ziemi
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;