Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Foundations of Quantum Chemistry
Learning outcome:
Student knows modern methods and tools of quantum mechanics.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;