Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Foundations of Quantum Chemistry
Learning outcome:
Student is prepared to effectively select appropriate methods of computational quantum mechanics as an additional tool in solving common problems met in chemistry, physics or materials science
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;