Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Current biology
Learning outcome:
Student zyskuje wiedzę o nowoczesnych technikach stosowanych we współczesnej biologii.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;