Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Dobór technik wytwarzania i kształtowania materiałów dla podstawowych grup materiałowych
Learning outcome:
Critical assessment of the achievements in the field of manufacturing techniques and their impact on the properties of shaped materials, critical assessment of their own contribution to the development of material engineering, recognition of the importance of knowledge in solving cognitive problems in the field of product and practical process development;
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;