Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Foundry moulding and core sands
Learning outcome:
Critical evaluation of the achievements within a given discipline, critical assessment of one's contribution to the development of the discipline, recognition of the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems;
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;