Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Foundry moulding and core sands
Learning outcome:
Communicate on specialized topics to the extent enabling active participation in the international scientific environment;
Connections with FLO:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;