Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Superalloys based on nickel, cobalt and iron
Learning outcome:
Student potrafi korzystać z zasobów najnowszej literatury celem poszerzenia swej wiedzy o superstopach na bazie Ni, Co i Fe
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;