Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Combinatorial explosion in analysis of concurrent systems
Learning outcome:
The student knows theoretical aspects of combinatorial explosion problem and the main notions and concepts of this field.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;