Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Combinatorial explosion in analysis of concurrent systems
Learning outcome:
The student is able to analyze critically the known achievements in the field and his on results
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;