Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Economics of mining and mineral processing
Learning outcome:
PhD students know issues related to economy of mining and mineral processing
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;