Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Practical Aspects of Trace Elemental Analysis
Learning outcome:
Student will gain exteded knowledge in the field of trace elemental analysis - analytical problems, methods used, difficulties, restrictions
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;