Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Thermodynamics of irreversible processes and nonequilibrium phenomena
Learning outcome:
Knows the basis of modern thermodynamics of nonequilibrium phenomena.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;