Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Thermodynamics of irreversible processes and nonequilibrium phenomena
Learning outcome:
Is aware of the importance of basic research in every discipline, including technology.
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;