Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Effective algorithms of inverse analysis. Is it possible to beat Holmes at his own game?
Learning outcome:
Student zna podstawy naukowe i motywację dla studiowania problemów odwrotnych, ich formalnej definicji oraz taksonomii.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;