Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Methodology of teaching GIK classes
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu tematyki ćwiczeń dotyczących przedmiotu Geodezja i Kartografia.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.