Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Automatic support for civil engineering and transport works
Learning outcome:
oprogramowanie wspomagające wsparcie wybranych prac inżynierii lądowej i transportu.
Connections with FLO:
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W05
  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
 • SDA3A_W07
  podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.